Най-ефиктивният начин за справяне с големи обеми прах.

 • С голяма мощност

  • Справя се с големи обеми генериран прах благодарение на циклонната технология
  • До 80 % от минералния прах и до 95 % от едрите частици, като дървени стърготини/талаш се отделят и събират в контейнера за събиране
  • Постоянно висока всмукателна мощност в резултат на намаляване на натоварването на основния филтър
  • Ефективна работа при константна всмукателна сила
  • Разрешено за класове на прах L и M

 • Комфортно

  • Удобен и сигурен транспорт благодарение на поставящите се един върху друг уловителни контейнери с компактни размери и издръжлива конструкция
  • Добри възможности за захващане върху уловителния контейнер за лесно и чисто изхвърляне на големи количества прах
  • Прозрачният контейнер за събиране улеснява проследява-нето на количеството прах в него.
  • Модулната конструкция позволява лесно почистване на отделните части

 • Здрав

  • Идеално за взискателното ежедневие на строителния обект
  • Дълъг работен живот благодарение на здравите компоненти

 • Перфектно в система

  • Мобилните прахосмукачки на Festool могат да се дооборудват съвсем лесно
  • Чрез SYS-Dock могат лесно да се свързват мобилната прахосмукачка и СТ предфилтъра
  • Може да се комбинира с мобилните прахосмукачки на Festool CT 26/36/48 – според приложението с или без АС почистване
  • Гъвкава работа с или без CT предфилтър в зависимост от приложението
  • Допълнителен контакт за plug it засмукващи маркучи или електрически машини

Детайли на продукта

Големите количества прах и талаш вече не представляват проблем. Нито за основния филтър, нито за силата на засмукване. Съвместимият с мобилните прахосмукачки СТ на Festool предварителен филтър улавя до 95 % от праха още преди достигане на прахосмукачката. Това облекчава основния филтър и гарантира постоянно висока смукателна сила по време на целия работен процес.

 • Циклонен систейнер

  Festool CT предфилтър с циклонна технология разделя и събира груби и фини прахове преди те да попаднат в мобилната прахосмукачка. Засмуканият наситен с прах въздух се задвижва в циклонен филтър спирално и така частиците прах се удрят в стените на циклонния елемент и поради силата на тежестта падат в контейнера за улавяне на СТ предфилтъра

 • Иновативен уловителен контейнер

  Прозрачният контейнер за събиране улеснява проследяването на пълния му обем.

 • Удобно изхвърляне на прах

  Добри възможности за захващане за лесно и чисто изхвърляне на големи количества прах.

 • Гъвкава употреба

  Чрез SYS-Dock могат лесно да
  се свързват мобилната пра-
  хосмукачка и СТ предфилтъра

 • Модулна конструкция

  Модулната конструкция позволява лесен транспорт и лесно почистване на отделните части.

Предфилтърът CT-VA е разрешен за класове прах L и М.

При използване на предфилтър CT-VA вакуума при PLANEX Classic се редуцира.