Нашата отговорност за обществото

Интегралното поведение е определяща съставна част от нашите ценности.

  • Законосъобразност

    Организация за законосъобразност

    Festool действа по целия свят. Свързаната с това обществена и социална отговорност е нещо, което взимаме насериозно. Поради тази причина Festool разработи структура за законосъобразност, за да гарантира спазването на законовите разпоредби на съответните държави, както и вътрешнофирмените разпоредби и етичните основни принципи.
  • Принципи на нашето поведение

    Съществен компонент от нашата структура за законосъобразност е нашата директива за поведение. Това важи за нашите служители по целия свят.
    Законосъобразност