Полирмашина

  • Полиране и омасляване
    Ротационна полираща машина SHINEX RAP 150
    RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE RAP 150-21 FE-Set Wood
  • Полиране и омасляване
    Ротационна полираща машина POLLUX 180
    POLLUX 180 E