Многофункционална маса

 • Полустационарна работа
  Многофункционална маса MFT 3
  MFT/3 MFT/3 Basic
 • Полустационарна работа
  Многофункционална маса MFT KAPEX
  MFT KAPEX
 • Полустационарна работа
  Многофункционална маса MFT CONTURO
  MFT/3 Conturo-AP