Фрези за дибли

Тип продукт
  • Съединителна система DOMINO
    Фреза DOMINO DF 500
    DF 500 Q-Plus DF 500 Q-Set
  • Съединителна система DOMINO
    Фреза DOMINO XL DF 700
    DF 700 EQ-Plus