Комбиниран ротационен шлайф ROTEX

 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Комбиниран ротационен шлайф ROTEX RO 90 DX
  RO 90 DX FEQ-Plus
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Комбиниран ротационен шлайф ROTEX RO 125
  RO 125 FEQ-Plus
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Комбиниран ротационен шлайф ROTEX RO 150
  RO 150 FEQ-Plus RO 150 FEQ