Шлайфане с въздух под налягане

 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 77/2,5
  LEX 3 77/2,5
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 125/3
  LEX 3 125/3
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 125/5
  LEX 3 125/5
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 150/3
  LEX 3 150/3
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 150/5
  LEX 3 150/5
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен ексцентършлайф LEX 3 150/7
  LEX 3 150/7
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматична вибрационна шлайфмашина LRS 93
  LRS 93M
 • Шлайфане и състаряване на дървесина
  Пневматичен Rutscher LRS 400
  LRS 400