Интро

Просто най-доброто за безпрахова работа.

 • Чистата работа вече е по-лесна от когато и да е: Новият смукателен маркуч осигурява с гладката си външна повърхност безпроблемни процеси и впечатлява със засилена смукателна мощност.

 • Практическите детайли при мобилните прахосмукачки помагат за повече ред и подсилват темпото.

 • Точно както и иновативната Bluetooth технология, която показва силните си страни както при дейностите по почистване помежду другото, така и при използването на акумулаторни инструменти.

Прахосмукачки

Просто практично.

 • С новите Festool мобилни прахосмукачки правите впечатление при клиента. Чрез T-LOC съединението можете да закрепите Вашия SYSTAINER с едно завъртане на ръката към новия SYS DOCK. Така превръщате своята прахосмукачка в компактно работно място, имате целия работен материал под ръка и можете да започнете веднага – благодарение на новия механизъм за прибиране без уморяващо намотаване на кабела.

 • НОВО

  Силно свързване с T-LOC

  За сигурно съединение на SYSTAINER, SORTAINER и SYS-ToolBox1).

 • Пълно използване на обема

  Чрез добре замислената геометрия на контейнера и пестящият място плосък филтър мобилните прахосмукачки имат нетен обем, който е почти равен на брутния.

 • Държач-депо за маркуч

  Предпазва смукателния маркуч и електрическия кабел от повреди. Поставеният в депото маркуч гарантира компактния и чист транспорт.

 • 10 годишна гаранция за наличност на резервни части

  Ние ще държим в наличност резервна част за Вашата машина толкова дълго, колкото е необходимо. В случай, че по изключение такава липсва, ще получите като заместител нова машина.

 • НОВО

  Турбо намотаване на кабел

  С интелигентен затварящ механизъм кабелът се прибира с едно движение на ръката.2)

Допълнителна информация към класовете прах
НОВО!
Справя се с големи обеми прах.
Новият СТ предфилтър с циклонна технология.

Смукателен маркуч

Просто се плъзга.

Гладък, еластичен и екстремно издръжлив: Новият смукателен маркуч впечатлява с подобрено
боравене и по-дълъг работен живот. Той се плъзга върху всеки ръб и осигурява с коничната си геометрия повишена смукателна мощност. По-умна полза от употребата: Чрез новата CLEANTEC смукателна муфа началният и крайният елемент могат да се свързват – според нуждата за чист транспорт или по-дълъг смукателен маркуч.

 • НОВО

  Конична геометрия за подобрена смукателна мощност

  За редуцирано триене, подобрена пропускливост на въздух и по-добро изсмукване и по-бърз напредък при работа.

 • Практично за по-чист транспорт

  Началният и крайният елемент на маркуча могат да се пъхат за транспортиране един в друг - евентуалните остатъци от прах остават в маркуча.

 • НОВО

  CLEANTEC изсмукваща муфа

  С байонетно затваряне за по-сигурно свързване на инструмента със смукателния маркуч и при нужда
  и за свързване на начален и краен елемент на втори смукателен маркуч за дълъг маркуч.

 • НОВО

  Гладка външна повърхност

  За перфектно плъзгане върху всяка повърхност или ръб – изключително издръжливата гладка външна повърхност предпазва еластичния смукателен маркуч отвътре. Идеално при работа с направляващи шини на Festool.

Bluetooth

Просто комуникативен.

 • НОВО

  Комбинацията от Вluetooth модул във Вашата CLEANTEC мобилна прахосмукачка и дистанционното управление при смукателния маркуч пести ходене до прахосмукачката: изсмукването се стартира директно при маркуча с дистанционното управление. Идеални за кратки дейности по почистване помежду другото. И това не е всичко – в комбинация с Bluetooth акумулаторни батери модулът стартира изсмукването и когато включвате Вашата акумулаторна машина.

 • НОВО

  Bluetooth дистанционно управление

  За включване на мобилната прахосмукачка директно от смукателния маркуч – дори и ако прахосмукачката е в AUTO режим.

 • НОВО

  Bluetooth модул

  За автоматично включване на мобилната прахосмукачка през дистанционното управление или Bluetooth акумулаторната батерия – за тази цел просто инсталирайте модула в свободното място за щекер на Festool мобилната прахосмукачка.3)

 • НОВО

  Bluetooth акумулаторни батерии4)

  Комуникация с Bluetooth модул при мобилната прахосмукачка – и осигуряване на това, че и акумулаторната машина ще стартира автоматично при включването на мобилната прахосмукачка.

 • 36 месечен безплатен ремонт5)

  Ако нещо е дефектно то ще бъде поправено безплатно. Безплатно е включително работното време, резервните и бързоизносващите се части. Това важи и за акумулаторните батерии и зарядните устройства. При Ваше желание наша куриерска фирма ще вземе машината от Вас и ще Ви я достави обратно след ремонта. При това безплатно.

Клас на прах L, M и H

За да разясним нещата

За всички застрашаващи здравето прахове съществуват фиксирани допустими стойности в рамките на праховите класове, измерващи се в мг/м3 въздух. Този стандарт разпределя праховете в три класа: L, M и H. Граничната стойност за работното място (AGW) посочва максималната концентрация на прах във вдишвания въздух, при която дори и при по-дълга работа (осем часа на ден, пет дни в седмицата) не могат да се очакват вредни за здравето влияния. Колкото по-ниска е AGW в mg/m3 във въздуха, толкова по-опасен е прахът и толкова по-висок е рискът за здравето.

Одобрение на конструктивния модел Степен на отделяне на филтърната система Годност
Клас на прахоизсмукване L1) > 99 % Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) > 1 мг/м3
Клас на прахоизсмукване M1) > 99,9 % Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) ≥ 0,1 мг/м3
Клас на прахоизсмукване H1) > 99,995 % Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) < 0,1 мг/м3
Прахосмукачка клас B222) в зависимост от праховия клас Запалими прашинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 в зона 22
1) Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex AA
2) Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex CC
3) За граничните стойности трябва да се спазват съответните национални предписания, напр. в Германия TRGS 900.
При това граничната стойност на работното място от началото на 2012 г. замества MAK- и TRK-стойностите.
Одобрение на конструктивния модел: (Прахосмукачка клас B222))
Клас на прахоизсмукване L1)
Степен на отделяне на филтърната система: (в зависимост от праховия клас)
> 99 %
Годност: (Запалими прашинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 в зона 22)
Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) > 1 мг/м3
Одобрение на конструктивния модел: (Прахосмукачка клас B222))
Клас на прахоизсмукване M1)
Степен на отделяне на филтърната система: (в зависимост от праховия клас)
> 99,9 %
Годност: (Запалими прашинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 в зона 22)
Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) ≥ 0,1 мг/м3
Одобрение на конструктивния модел: (Прахосмукачка клас B222))
Клас на прахоизсмукване H1)
Степен на отделяне на филтърната система: (в зависимост от праховия клас)
> 99,995 %
Годност: (Запалими прашинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 в зона 22)
Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности3) < 0,1 мг/м3
1) Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex AA
2) Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex CC
3) За граничните стойности трябва да се спазват съответните национални предписания, напр. в Германия TRGS 900.
При това граничната стойност на работното място от началото на 2012 г. замества MAK- и TRK-стойностите.

1) При всички Festool мобилни прахосмукачки с изключение на CT 17, CTL 26 E AC HD и CTL/CTM 36 E AC HD.

2) Не и при CT 17, CTL SYS, CTL 26 E AC HD и CTL/CTM 36 E AC HD.

3) Възможност за дооборудване само при CT 26/36/48. Да се извърши от сертифициран електротехник.

4) Акумулаторните батерии могат да се поръчат само като принадлежност (с 5,2 Ач и с 6,2 Ач).

5) all-inclusive СЕРВИЗ важи за всички машини регистрирани до 30 дни след покупката, закупени след 1-ви април 2013г. Повече информация и сервизните условия ще намерите на www.festool.bg/service

Безплатни ремонти не се прилагат за щети по консумативи и аксесоари, неправилна употреба, повреди, причинени от употребата на неоригинални аксесоари или резервни части, както и в случай, че машините са разлобявани или са подложени на продължителна над средната употреба, водеща до обширно износване.

%CLOSE_OVERLAY%