Декларация за защита на личните данни

Към февруари 2020г

1. Общи указания

1.1 Настоящата декларация за защита на данните важи за данни, които ние сме събрали за Вас при:

 • достъп или посещение на уеб страницата
 • използване на посочените в точка 3 услуги
 • участие в игри с награди, анкети, томболи
 • поемане, обработка и уреждане на договорни отношения.

1.2 Отговорник:
1.2.1 Уебсайтът е предложение на Festool GmbH във Вендлинген ам Некар (по-долу наричано Festool). Отговорник за обработката на данните във връзка с посочените в точка 3 от настоящата декларация за защита на данните приложения е Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Германия. 1.2.2 Отговорник за обработката на данните при други приложения е съответният партньор по договор на Festool. Допълнителна информация за това можете да получите от допълващата информация за правата като засегнато лице.
1.3 Данните ще се събират и обработват от Festool и свързаните с него предприятия [по-специално TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, както и посочените на адрес http://subsidiaries.festool.com предприятия] и ще се използват само за изпълнение на съответната търговска цел. Повече информация за отделните цели можете да получите от допълнителната информация. 1.4 С нашите отговорници за защита на данните можете да се свържете на адрес datenschutz@tts-company.com или на нашия пощенски адрес с добавка "отговорник за защита на данните".

2. Как се обработват Вашите лични данни?

2.1. Обща информация за целите на обработката
Принципно ние събираме, запазваме и обработваме Вашите лични данни само за спазване на договорно задължение спрямо Вас или ако сте ни дали съгласието си. Ние използваме Вашите данни обаче и ако процедура, респ. законови разпоредби, които ни касаят, изискват това, ако това е нужно за гарантиране на наши собствени или оправдани интереси на други лица или за налагане на нашето право, за защитата му или упражняването му или за защитата ни от претенции. 

2.2 Данни, които Вие ни съобщавате

2.2.1: По правило Вие можете да използвате нашата Интернет страница без да ни съобщавате директно лична информация. За някои услуги, като напр. нашата услуга за бюлетини или членската зона "myFestool" ние ще искаме от Вас лични данни. Това включва напр. Вашето име и Вашия имейл адрес, за да можем да извършим съответната услуга бързо и ефикасно или да можем въобще да предложим услугата. Детайлна информация за всички услуги, които се предлагат на нашата начална страница, ще откриете по-долу в точка 3 от настоящата декларация за защита на данните.
2.2.2: За сключването, обработката и уреждането на договорни отношения е необходимо събирането и обработването на лични данни по-специално тогава, когато това е нужно за спазване на нашите договорни задължения. Повече информация можете да получите от допълващата информация.

2.3. Данните, които получаваме автоматично чрез Вашето използване на нашите онлайн услуги
Някои данни са налице още с посещението Ви на нашата начална страница.

2.3.1 Протоколни данни
Към автоматично получаваните данни спадат протоколните данни на уеб сървъра. Ние активираме това протоколиране само в случаи на изключение, за да разследваме случаи на поддръжка и за да гарантираме стабилността и сигурността (чл. 6 ал. 1 б. е) Общия регламент за защита на данните). Всеки набор от данни се състои от:

 • дата и час на искането
 • IP адрес на клиента и сървъра, порт и протоколен статус
 • името на извикания файл или страница и дължината на искането
 • Информация за вписване за съответната уеб услуга, ако се регистрирате с потребителски акаунт
 • Тип браузър и референт (последна извикана сайта на клиента)
 • Тези данни се оценяват изключително и само анонимно за технически цели. Статистически оценки не се извършват. 

2.3.2 Бисквитки
Бисквитките са малки файлове, които съдържат верига от знаци, в която има определена информация в отворен или кодиран вид. Бисквитките се изпращат от сървъра до Вашия компютър и се запаметяват там. Те служат на първо място за идентификация на компютъра, от който е извикан даден уебсайт. Ако се регистрирате на даден уебсайт, бисквитките служат за съобщаване за регистрацията до сървъра и за проверка на правата за извикване на страницата. Всяка бисквитка има срок на годност, след който тя вече не е валидна. Чрез бисквитките пътят на потребителя може да се проследи през различните страници от началната страница и през различни уебсайтове. С помощта на бисквитките комуникацията между нашия сървър и Вашия компютър може да е подобри и така използването на уебсайта да стане по-удобно. Бисквитките може да не са само от оператора на уебсайта, а и от трети доставчици. През Вашия браузър имате възможност да разгледате наличните на Вашия компютър бисквитки, да изтриете наличните бисквитки или да настроите конфигурацията така, че вече да не се запаметяват всички или да се запаметяват само някои бисквитки. Моля, имайте предвид, че някои функции не функционират или функционират неправилно ако деактивирате поставянето на бисквитки. 

2.3.3 Анализ на използването

2.3.3.1 Google Analytics
Тази уеб страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ), накратко Google. Google Analytics използва текстови файлове, т.нар. бисквитки. Бисквитките се запазват на Вашия компютър и генерират информация относно използването на нашия уебсайт от Вас. Правна основа за използването на Google Analytics е чл. 6 пар. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.
Тази информация ще се предаде за запазване към сървър на Google в САЩ. На този уебсайт е активирано IP анонимизиране, т.е. Вашият IP адрес преди това ще се съкрати от Google на територията на държавите-членки на Европейския съюз или други държави, участнички в спогодбата за европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще се съкращава там само по изключение. За случаите на изключения, в които се предават лични данни в САЩ, Google е обект на споразумението между EС и САЩ "Рrivacy Shield", https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google използва генерираната информация, за да може с помощта на нея да изготвя оценки и доклади за Festool GmbH относно употребата и дейностите на уеб страницата и да извършва допълнителни услуги за Festool GmbH, свързани с ползването на уебсайта и с Интернет. При това става дума по-конкретно за функции за екранна реклама, като напр. доклади на Google Analytics за дейност според демографски характеристики и интереси. В докладите на Google Analytics за дейност според демографски характеристики и интереси се използват получени от Google чрез насочена според интересите реклама и данни за посетителите от трети страни провайдери (като напр. възраст, пол и интереси). Също така Google ще предава при нужда тази информация на трети страни, ако това е предвидено по закон или ако трети страни обработват тези данни по поръчка на Google.

Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес не се свързва с други данни от Google. Можете да забраните използването и запаметяването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър. Въпреки това изрично посочваме, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате в пълен обхват всички функции на тази уеб страница.
Освен това можете да предотвратите събирането на генерирани от бисквитката и свързани с Вашата употреба на уеб страницата данни (вкл. Вашия IP адрес) oт Google, както и да предотвратите обработката на тези данни от Google. За тази цел трябва да свалите наличния плъгин за браузър от долния линк и да го инсталирате: Browser-Add-on за деактивиране на Google Analytics
При браузъри на мобилни устройства или алтернативно за Browser-Add-On, щракнете върху този линк, за да предотвратите за в бъдеще регистрирането от Google Analytics в рамките на този уебсайт. Така на Вашия уред се поставя Opt-Out бисквитка. Ако изтриете Вашите бисквитки, трябва да щракнете отново върху този линк. Допълнителни указания за условията на Google ще откриете на адрес www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Този уебсайт използва Google Tag Manager на фирма Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ). Google Tag Manager се използва, за се управляват тагове на уебсайтове (обозначения) чрез операционна среда. Чрез използването на Google Tag Manager не се задават бисквитки и не се събират лични данни. Инструментът се грижи за активирането на други тагове, които на свой ред при определени обстоятелства събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако на ниво домейн или бисквитки е извършено деактивиране, то остава налично за всички тагове за проследяване, които се прилагат с Google Tag Manager. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Този уебсайт използва функцията Google AdWords Remarketing на фирма Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ). Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните. Google AdWords Remarketing технологията ни позволява да будим интереса чрез целенасочена реклама на страниците на мрежата от партньори на Google с потребителите, които вече са посетили нашата Интернет страница или са изразили интерес към нашата оферта. За тази цел при посещение на нашата страница се поставя бисквитка, за да се разпознае потребителят при посещение на страница на наш рекламен партньор. Допълнително поведението на потребителя може да се анализира и след това да се използва за целенасочени продуктови препоръки и базирана на интересите реклама. Запаметените в бисквитката данни не се свързват с други лични данни в потребителските профили. Чрез използването на този уебсайт Вие заявявате, че сте съгласни с обработката на събраните за Вас от Google по гореописания начин и за горепосочената цел данни.
Можете да деактивирате използването на бисквитки от Google като извикате страницата www.google.com/privacy/ads и натиснете бутона "opt-out". Алтернативно можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отидете на страницата за деактивиране на инициативата за реклама в мрежата на адрес www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Въпреки това обаче ние посочваме, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уебсайт. Допълнителни указания за условията на Google ще откриете на адрес www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Тази уеб страница използва тагове за ремаркетинг на социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ. С таговете на Remarketing при посещение на нашата уеб страница се изготвя директна връзка между сървъра на Facebook и браузъра на потребителя. Така към сървъра на Facebook се предава кои от нашите уеб страници потребителят е посетил със своя IP адрес. Facebook задава тази информация към личния потребителски акаунт на потребителя във Facebook. Тази информация е на наше разположение за използване при показване на Facebook Ads. Изрично посочваме, че ние като провайдер на уеб страници не получаваме информация за съдържанието на предаваните данни, както и за използването им от Facebook. Повече информация за събирането и използването на данни от Facebook, за Вашите съответни права и възможности за защита на Вашата частна сфера ще откриете в указанията на Facebook за защита на данните на адрес www.facebook.com/about/privacy/. Ако не желаете Facebook да задава събраната информация непосредствено към Вашия потребителски профил във Facebook, можете да деактивирате функцията Remarketing "Custom Audiences" тук. За тази цел трябва да сте вписани във Facebook. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.

2.3.5 Social-Media-Plug-Ins
На нашия уебсайт освен това се използват програми (плъгини) на следните социални мрежи:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • Youtube

При това става дума за предложения на компаниите от САЩ:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ)

Плъгините са обозначени в рамките на нашата основна Интернет страница от логотата на съответните компании или напр. от добавката "Харесва ми", респ. "Препоръчай". При посещаване на уебсайт, който е част към нашата основна Интернет страница и който има подобен плъгин, Вашият браузър ще изготви директна връзка със сървърите на съответната компания и така съдържанието на плъгина ще се предаде към Вашия браузър и ще се свърже с показания уебсайт. Така информацията за това, че сте посетили нашия уебсайт, се предава на тези компании. Ние нямаме въздействие върху събираните данни и процесите на обработка на данните, нито имаме информация за пълния обхват на събирането на данните, целите на обработката и сроковете за съхранение. Нямаме информация и за изтриването на събраните от доставчика на Plug-in данни. Доставчикът на Plug-in запазва събраните за Вас данни като профили за употребата и ги използва за целите на рекламата, пазарното проучване и/или съобразено с нуждите оформление на своя уебсайт. Такава оценка по-специално се извършва (дори и за невписани потребители) за представяне на съобразена с нуждата реклама и за информиране на другите потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право на възражение срещу образуването на тези потребителски профили, при което за упражняване на това право трябва да се обърнете към съответния доставчик на плъгини. Чрез плъгините ние Ви даваме възможност да взаимодействате със социалните мрежи и другите потребители, така че да можем да подобрим предложението и да го оформим по-интересно за Вас като потребител. Правна основа за използването на плъгини е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.
Ако по време на посещението на нашия уебсайт сте се вписали с Вашия личен потребителски акаунт при тази компания, те могат да свържат посещението на уебсайта с този акаунт. Чрез взаимодействие с плъгините, напр. чрез щракване върху "Харесва ми" бутона или оставяне на коментар тази съответна информация се предава директно към тези компании и се запаметява там. Ако желаете да преустановите това предаване на данни, трябва да се отпишете преди посещаването на нашата Интернет страница от съответния си акаунт. Целта и обхватът на събирането на данни от тези компании, както и допълнителната обработка и използване на Вашите данни там, а също и Вашите съответни права и възможности за настройка за защита на Вашата частна сфера ще получите от указанията за защита на данните:

2.3.6 Firebase
За да разберем по-добре поведението на потребителите в приложението и да можем да оптимизираме последното, ние използваме Firebase. При това потребителските данни се предават на Firebase анонимно. Освен това се използват и други функции на Firebase, които позволяват по-добро насочване на потребителите или оценка на причините за грешки в приложението, както и Push нотификации. Firebase е база данни в реално време, с която в собствения уебсайт може да се съхранява информация в реално време. Firebase е дъщерно дружество на Google и е със седалище в Сан Франциско (Калифорния), САЩ. Декларацията за защита на данните от Firebase ще откриете на адрес https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.

2.3.7 Crashlytics
В нашите приложения ние използваме Crashlytics на фирма Crashlytics Inc, САЩ. Crashlytics е част от групата компании на Google. Crashlytics идентифицира софтуерната грешка, както и причината за нея. За целта той събира данни като: информация за състоянието на устройството, тип крайно устройство, идентификация на устройството и запазва информацията псевдомизирано. Можете да направите събирането и запаметяването на данни зависими от настройка в приложението. Допълнителна информация за указанията за защита на данните от Crashlytics ще откриете на адрес: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. е от Общия регламент за защита на данните.

2.4 Данни, които ние получаваме от трети лица
В изключителни случаи може да се случи така, че да получим от трети лица данни за Вас. Това касае преди всичко случаите, при които Вашият търговец е регистрирал придобит от Вас уред за Вас в SERVICE all-inclusive. За регистрирането е нужно посочване на Вашето име и Вашия адрес (вкл. имейл адрес). В този случай ние обаче Ви информираме незабавно и Вие имате възможност да възразите срещу по-нататъшната обработка.

3. Отделни онлайн услуги

3.1 Формуляр за контакт
3На нашия уебсайт ние Ви предлагаме възможност да се свържете с нас чрез формуляр за контакт, за да отговорим на Вашите индивидуални въпроси. За тази цел ние при всички положения се нуждаем от Вашето име и фамилия, както и от Вашия имейл адрес и от съобщение, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни съобщите Вашия телефонен номер или адрес, ние с удоволствие ще Ви се обадим, за да отговорим на Вашия въпрос или да се свържем с Вас писмено. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. б от Общия регламент за защита на данните.

3.2 Бюлетин
Ние Ви предлагаме да останете във връзка с нас чрез нашия бюлетин. Правно основание съгласно чл. 6 ал. 1 изр. 1 букв. а) от Общия регламент за защита на данните е Вашето съгласие. За тази цел използвате обръщението към Вас и името Ви, за да можем лично да се обърнем към Вас в бюлетина, както и Вашия имейл адрес и темите, по които се интересувате. За да се гарантира, че никой друг няма Ви регистрира за абонамент за бюлетина и че Вие няма да получавате нежелани имейли, ще получите имейл с потвърждение на посочения от Вас имейл адрес. За да активирате абонамента, трябва да щракнете върху съдържащия се в имейла линк. При използването на бюлетина се анализира и оценява поведението на потребителите (отваряния, щракания и регистриране на машина), за да могат наред с другото да се адаптират продуктовите предложения, сервизните дейности, предложенията за реклама и информация и съдържанията на уебстраниците по-добре и в оптимизирана форма към Вашите лични интереси.

Към това спадат:

 • изпратените и поръчани мейлинг съобщения
 • отварянията и щраканията в имейла
 • щраканията и отварянията в имейла към крайни устройства
 • щраканията, отварянията и поръчването в имейла във времето
 • bounce връщанията (имейлът не може да се достигне)
 • отписванията/оплакванията
 • степента на активност
 • активностите във връзка с уебсайта, мобилните приложения или социалните медии

Задължително посочване за изпращането на бюлетина е единствено Вашият имейл адрес. Посочването на други, специално маркирани данни е доброволно и се използва за личен контакт с Вас. След Вашето потвърждаване ние запазваме посочените от Вас данни за целта на изпращането на бюлетина (правна основа е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. а от Общия регламент за защита на данните).
Вашето съгласие за изпращането на бюлетина може да се оттегли по всяко време и можете да се отпишете от бюлетина. Оттеглянето може да стане чрез щракване върху предоставяния във всеки имейл с бюлетин линк. "

3.3 MyFestool
Можете да се регистрирате за нашата безплатна услуга "MyFestool". Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. б от Общия регламент за защита на данните.
Тук на Ваше разположение е света на услугите на Festool online. За регистрирането се нуждаете от собствено име и фамилия, имейл и действителен адрес, както и клона на вашата компания. Ако използвате в "myFestool" други наши сервизни услуги, то може да са нужни и други лични данни (напр. данни за уреда за SERVICE all-inclusive).
За изтриване на Вашия myFestool акаунт, моля, впишете се в зоната myFestool и щракнете в зоната "Лични данни" върху линка "Изтриване на myFestool акаунт".

3.4 Искане за информация през Интернет
Чрез нашата безплатна информационна услуга можете да получавате атрактивни предложения, новости, съвети за перфектно използване на машината. За тази цел се нуждаем от името на Вашата фирма, адреса и филиала, както и името на лице за контакт.

3.5. Festool идейна платформа
През нашата Festool идейна платформа можете да ни изпратите Вашата идея за подобряване на нашите продукти. За изпращането на Вашата идея на Ваше разположение е нашият формуляр. Ние се нуждаем за тази цел от Вашите данни за контакт, както и от данните за Вашата идея. Важат специалните условия на наличната там декларация за конфиденциалност. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. б от Общия регламент за защита на данните.

3.6. Festool приложение
С Festool приложението можете да управлявате важни онлайн функционалности и с Вашия смартфон. Към това спада управлението на Вашия Festool акаунт, регистрирането в SERVICE all-inclusive, прегледа на Вашите регистрирани уреди, директният контакт с Festool и търсенето на търговец през GPS или формуляра за търсене. Тук в сравнение с класическата употреба на тези услуги по правило не се събират други лични данни. За търсене на търговец системата предлага възможност за определяне на местоположението. Потребителят има възможност да потвърди потърсеното от системата местоположение или вместо това да въведе произволно местоположение. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. б от Общия регламент за защита на данните. В сравнение с класическото използване на тези услуги в приложението Festool могат да се събират други данни и да се обработват. Тук става дума за лични данни (собствено име и фамилия, както и имейл адрес) и тяхното оторизиране в рамките на Вашата фирма, както и запаметените списъци за закупуване по потребител. Тези данни, както и личният профил се запазват и офлайн на мобилното устройство на потребителя в приложението. Въвеждането на тези допълнителни данни е доброволно и е по Ваше усмотрение. Моля, имайте предвид, че определени функции на приложението не работят, ако не активирате тези въвеждания.

За оптималното използване на отделни функции на т.нар. приложение за консумативи на Festool имате възможност да зададете данни за контакт на своите лица за контакт. Festool обработва тези данни изключително и само в рамките на ползването на приложението. За въведените от Вас данни за контакт оставате отговорни по смисъла на разпоредбите за защита на данните. Моля, уверете се, че спазвате тези разпоредби. Понастоящем имате и възможността при придобиване на продукти на Festool, които имат Bluetooth® интерфейс, да свържете тези машини с вашето работно приложение Festool. Така за Вас има възможност да се информирате чрез Вашите мобилни устройства (напр. смартфон или таблет, на които сте свалили приложението) за техническото състояние на Вашите продукти на Festool (напр. акумулаторна батерия) или да сваляте подпомагащи ъпдейти за софтуера на продуктите на Festool. Чрез свързването на Festool продукти и мобилно крайно устройство се събират телеметрични данни. Ние използваме тези данни за целите на анализа и за отстраняването на грешки.

Свързването на продукт на Festool към Вашето мобилно крайно устройство е по Ваше усмотрение. Ако не желаете това предаване на данни, моля, не активирайте Bluetooth® функционалността на Festool продукта. Ако решите друго, можете разбира се да използвате продукта на Festool. Тогава някои допълнителни сервизни функции няма да са възможни през приложението.

Марката Bluetooth® и логотата към нея са регистрирани марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези марки от Festool става на база на лиценз. Другите марки или имена принадлежат на съответните собственици.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Вие имате възможност да регистрирате уредите си и през нашия уебсайт и така да използвате услугите на SERVICE all-inclusive. За целта има две възможности: Регистрирате се през Вашия профил MyFestool или регистрирате уредите без потребителски профил MyFestool. За целта се нуждаем освен от данните на Вашия уред и от Вашите собствено име и фамилия, адрес и имейл адрес. Правна основа за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 б. б от Общия регламент за защита на данните.

4. Социални медии
Ние Ви предлагаме чрез нашите страници в социалните медии (Facebook, Twitter, YouTube) всеобхватна персонална поддръжка и възможността да останете във връзка с нас. Тези социални медийни услуги събират дори лични данни, които се прилагат в уеб страниците на трети страни, например чрез запазения там Ваш профил или т.нар. Social Plug-Ins. Правна основа е чл. 6 ал. 1 б. б) от Общия регламент за защита на данните или чл. 6 ал. 1 б. е) от Общия регламент за защита на данните. Ако ни изпратите запитване за някоя от тези социални медии, ние ще пренасочим запитването към компетентния отдел. Данните се използват изключително и само за отговор на Вашето запитване и не се предават на трета страна. За да можете да се свържете с нас през социалните медии, трябва да се регистрирате в техните услуги. За тази цел компанията, която стои зад съответната услуга, при нужда събира, записва и използва лични данни. Нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни. При това става дума за предложения на компаниите от САЩ:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ)

5. Какви права можете да предявите?

5.1 Право на възражение:

 • Имате право да се противопоставите на обработка на Вашите лични данни за целите на директната реклама по всяко време без посочване на причините.

  Моля, писмено изпращайте възражението си на Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Германия или по имейл на адрес: info@festool.com. Отмяната на даденото съгласие е възможна по всяко време. Можете за целта да използвате съдържащия се в бюлетина линк или да го изпратите писмено.

  При отказ от бюлетина можете в раздел "Бюлетин" по всяко време да отстраните и само отделни теми от бюлетина, което отговаря на отписване от бюлетина. Указания за отписване ще откриете допълнително под всеки бюлетин.

 • Ако обработваме Вашите данни за реализиране на оправдан интерес, Вие можете да възразите срещу тази обработка поради съображения, свързани с вашата специална ситуация. Ние тогава ще спрем да обработваме Вашите лични данни, освен ако ние можем да докажем належащи и защитими причини за обработката, които имат по-голяма тежест от Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за овалидяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Ние бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че Вие трябва да предоставите съответните лични и свързани с фирмата данни за сключването и изпълнението на договорните отношения, които данни са нужни за обосновката, извършването и прекратяването на договорното отношение и за изпълнението на свързаните с него договорни задължения или за чието събиране ние сме задължени по закон. Ако вие съответно се възползвате от Вашето право на възражение или не ни предоставите тези данни, ние няма да сме в състояние да изпълним договора с Вас.

5.2 Допълнителни права:

5.2.1: Право на информация
:

Можете при съответния отговорник за обработка на данните да получите информация за запаметените за Вас данни.

5.2.2: Право на коригиране, изтриване

Освен това можете при определени предпоставки да поискате коригиране или изтриване на Вашите данни.

5.2.3: Други права:

Допълнително може да имате право на ограничаване на обработката на Вашите данни, както и право на издаване на предоставените от Вас данни в структуриран, достъпен и четим от машина формат.
Имате възможност да се обърнете с оплакване към горепосочения отговорник за защита на данните или към компетентния орган за защита на данните.

6. Защита на Вашите данни:

6.1: Ние взимаме технически и организационни мерки, за да защитим Вашите данни от неоторизиран достъп, неволна промяна, погрешна загуба или незаконосъобразно повреждане. Въпреки това никое електронно или физическо предаване и съхранение не е напълно безопасно. Всяко предаване съответно става на Ваш собствени риск.

6.2 Ние искаме да Ви информираме в рамките на настоящата декларация за защита на данните бързо и разбираемо за релевантните теми. Допълнителни указания за съответните цели на обработка на Вашите данни, както и обяснения на използваните от нас термини можете да откриете на нашата уеб страница. Имате ли още въпроси? Тогава се обърнете към посочения в допълващите указания адрес за контакт.

7. Промяна на декларацията за защита на данните

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме тази декларация за защита на данните при спазване на валидните предписания за защита на данните.