Акумулаторен винтовърт за сухо строителство

  • Акумулаторни продукти
    Акумулаторен винтовърт за сухо строителство DWC 18-2500
    DWC 18-2500 Basic DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus DWC 18-2500 C 3,1-Plus
  • Акумулаторни продукти
    Акумулаторен винтовърт за сухо строителство DWC 18-4500
    DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus DWC 18-4500 Basic DWC 18-4500 C 3,1-Plus