Детайли за пълния ремонт

- Моля, изберете -

Възлагане на ремонт

Festool оторизиран сервиз:

телефон:  02 958 66 83 
Имейл: festool@kaitech.bg

Уреждане на ремонта

Когато Вашата машина пристигне в сервиза, ние проверяваме дали е в гаранционен срок. Ако Вашата машина е регистрирана за гаранция all-inclusive и е в гаранционен срок, тo:
1. Вие ще се възползвате от нашия безплатен ремонт;
2. Ремонтът тогава е напълно безплатен за Вас - ние поемаме и транспортните разходи от Вас до нашия сервиз и обратно. 

Ако Вашата машина е извън гаранционен срок, след анализ на дефекта ще получите предварителна оценка на разходите. 

Въпроси за пълния ремонт?

Отговори на често задаваните въпроси ще откриете в нашите ЧЗВ за гаранция all-inclusive или за пълен ремонт.

Към ЧЗВ за пълния ремонт
  1. Гаранцията all-inclusive важи за всички закупени след 06.03.2013 г. и регистрирани в срок от 30 дни след покупката инструменти на Festool. Важат сервизните условия на Festool, които могат да се видят на www.festool.bg/service.
  2. "Пълен ремонт, безплатно" не се прилага за щети по консумативи и аксесоари, неправилна употреба, повреди, причинени от употребата на неоригинални аксесоари или резервни части, както и в случай, че машините са разглобявани или са подложени на продължителна над средната употреба, водеща до обширно износване.